Elevhälsa

sjukhalsovard680

Europaskolan Rogges elevhälsa

Elevhälsan finns till för dig, när du behöver den. Hit är du välkommen, vare sig du behöver hjälp mot huvudvärk eller bara någon att prata med.

Europaskolan Rogges skolsköterska heter Camilla von Scheele. Hon har mottagning i A-huset och där finns också Mia Wilander, skolans kurator. Vid behov har vi även tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan genomför naturligtvis också regelbundna hälsokontroller och vaccinationer.


Skolsköterska

E-post till skolsköterskan: camilla.vonscheele@europaskolan.org
Telefon: 076-767 51 54


Kurator

Telefontid tisdagar: 08.30−09.30
Telefon: 
076-767 58 85

E-post till kurator: mia.wilander@europaskolan.org