Elevhälsa

Europaskolan Strängnäs elevhälsa

Elevhälsan finns till för dig – när du behöver den. Hit är du välkommen, vare sig du behöver hjälp mot huvudvärk eller bara någon att prata med. Elevhälsan erbjuder även hälsokontroller och hälsosamtal.

Europaskolan Strängnäs har två skolsköterskor: Marianne Bonthron och Anna Leander. Till sin hjälp har de skolläkare Lars Sterner, skolpsykolog Noomi Parnegård och kurator Annlouise Linde Anderson. Lars och Noomi kontaktas via skolsköterskorna.


Skolsköterskornas mottagningstider:

Måndagar: 8.30–13.30 (Marianne Bonthron)

Torsdagar: 8.30–13.30 (Anna Leander)

E-post: marianne.bonthron@europaskolan.org
E-post: anna.leander@europaskolan.org

Telefon: 0152-33 11 06


Kuratorns mottagningstider:

Annlouise Linde Anderson

Måndag till onsdag, hela dagar (torsdagar vid behov)

E-post: annlouise.linde@europaskolan.org
Telefon: 0152-33 11 07


Förebyggande arbete och värderingar

En viktig del av elevhälsa är förebyggande arbete utifrån grundläggande värderingar och tydliga riktlinjer.

I enlighet med FN:s barnkonvention har vi upprättat en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling.

Läroplanens värdegrund är också central för skolan. Vi har därför sammanställt skolans grundläggande demokratiska värderingar, som utgångspunkt för den dagliga verksamheten.

Likabehandlingsplan för Europaskolan Strängnäs >
Grundläggande värderingar för Europaskolan Strängnäs >