Skolledning


Europaskolan Strängnäs skolledning


 Thomas Axelsson – rektor/verkställande direktör

Arbetsrum i Philosophicum
Telefon: 0152-33 11 01
E-post: thomas.axelsson@europaskolan.org


 

Olympia Berterud – biträdande rektor/administrativ chef

Arbetsrum i Philosophicum: 0152-33 11 02
E-post: olympia.berterud@europaskolan.org


 

Martina Gustavsson – biträdande rektor

Arbetsrum i Philosophicum: 0152-33 11 03
E-post: martina.gustavsson@europaskolan.org